Ера Нова

Хранителни добавки "Нова ера"

Общи правила

ERANOVA.ORG е регистриран клиент и консултант на корпорация Нова ера - New Era Health Industry Cо,Ltd (Китай), действаща за България чрез „НЮ ЕРА КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 205341324, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "В. Друмев", №47, Б, 4, 17.

ERANOVA.ORG си запазва правото по всяко време да променя, добавя или заличава части от изброените по-долу общи условия. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват условията при всяко посещение непосредствено преди да използват сайта. В случай, че посетител продължи да използва сайта след публикуване на промени в настоящите условия, същото се смята за потвърждение, че приема и се съгласява с направените промени.

С настоящото се съгласявате, че всички последващи ваши поръчки се регулират от общите условията за онлайн поръчки и доставка, приложими до публикуването на промени и изменения в тях, а след това в съответствие с новите изменени общи условия.

ERANOVA.ORG e независим регистриран клиент и консултант на корпорация "Нова ера" (New Era Health Industry). Работата на уебсайта Eranova.org се осъществява при спазване на законите, корпоративните правила и стандарти. ERANOVA.ORG доставя продуктите на корпорация "Нова ера" в България на официалните цени фиксирани от корпорация "Нова ера" за България. ERANOVA.ORG е презентационен сайт, който има за цел да популяризира и разпространява продуктите на корпорация "Нова ера", а също така да регистрира независми консултанти в МЛМ (Мулти Левел Маркет) мрежата на корпорацията.

За поръчка

Обхват на действие на условията: Поръчките на продукти от уеб сайт www.eranova.org са чрез наложен платеж през спедитор. Чрез поръчката на продукти от ERANOVA.ORG (както онлайн, така и по друг начин) или посредством приемане доставката на такива продукти съгласно представената ви фактура на спедитора за наложен платеж, приемате и се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия. ERANOVA.ORG си запазва правото едностранно да променя тези условия по всяко време без изрично предизвестие за това.

Неприложимост на други документи: Настоящите условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е недействителен и не поражда действие, освен ако не изрази писмено съгласие за това.

Условия за поръчка:

За да извършвате поръчки, не е необходима регистрация. Достатъчно е да e се обадите по телефона или да попълните формата за контакт и поръчка. Избраните продукти и количествата се пишат в поле "съобщение". От страницата на всеки продукт може да се достигне до нея с бутона "Поръчай". ERANOVA.ORG ще поиска потвърждение на въведената от потребителя информация и уточняване на поръчката по телефон. В случай, че не бъде доказана достоверността на подадената ни информация или поръчката не бъде доуточнена, това автоматично води до отказ от приемане на поръчката с или без изрично уведомление за това.

Отговорност на родители и попечители: Въпреки че ERANOVA.ORG не разрешава използването на услугите от лица, ненавършили 18 години, се допуска, че е възможна поръчката на стоки от деца. В такива случаи ERANOVA.ORG не носи отговорност за постъпките на непълнолетните, а отговорността за продукти поръчани и/или заплатени от деца се поема от техните родители и попечители.

Данък добавена стойност: Посочените цени не се определят от ERANOVA.ORG - те са крайни (с включен ДДС).

Начини на плащане: Плащания на платформата на сайта ERANOVA.ORG не се извършват по какъвто и да е начин. Продуктите се получават чрез наложен платеж от спедиторска фирма.

Възможни грешки на сайта: С настоящото се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за определен продукт, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. ERANOVA.ORG предупреждава, възможно е информацията, съдържаща се на сайта да е непълна или неточна. Поправките на грешки и обновяваването съдържанието на сайта може да по всяко време.

Отказ от страна на ERANOVA.ORG ERANOVA.ORG има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или услуги, които са показани с грешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна информация или печатнa грешкa. Всички такива поръчки, независимо дали първоначално са били потвърдени, могат да бъдат отказани или отменени. ERANOVA.ORG си запазва правото да откаже поръчка, в случай че поръчката е извършена от потребител, който системно отказва поръчки или има съмнение, че дава невярна и неточна информация.

Отказ, връщане и замяна:

Доставка: Доставки се извършват чрез спедиторските фирми “Еконт-експрес” и "Спиди" за сметка напотребителя.

Приложим закон и юрисдикция: ERANOVA.ORG не търгува, цените на продуктите са без надценка. Информирането и консултацията са безвъзмездни и напълно безплатни. ERANOVA.ORG е регистриран клиент на New Era Health Industry Co. Ltd, което не го прави дистрибутор, склад, едноличен търговец, дружество и прекупвач на продуктите на "Нова ера", а само консултант.

Защита на личните данни: Личните данни (име и фамилия, мейл, телефон и адрес за доставка) се събират само и единствено с цел доставка на продуктите до потребителите и без тези данни би било невъзможно. Личните данни се въвеждат при всяка заявка за продукти на потребителя и се използват еднократно. Не се създава и съхранява база от данни от данните на потребителите. ERANOVA.ORG не отдава, продава или разпространява по друг начин вашите лични данни на трети лица, освен когато това не е наложително по силата на закон или съдебен акт, защото е неморално.

Непоискани съобщения: ERANOVA.ORG не изпраща непоискани съобщения и без съгласие от страна на потребителя.

За личните данни

Запознайте се с Политиката за поверителност и защита на личнит данни, която е неизменна част от Общите условия на Уебсайта, като дефинициите се прилагат и тук. С разглеждането, достъп, използването по какъвто и да е начин на услугите в уебсайта потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате с Политиката ни на поверителност. Осъществявайки достъп до Уебсайта изразявате своето изрично съгласие за събиране, получаване, записване, обработване и използване и вашите лични данни. В случай, че не сте съгласни с политиката за поверителност, или някое от условията, не следва да посещавате уебсайта www.eranova.org

Дефиниции: “Лични данни” представляват всякаква информация, отнасяща се до физическо или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез IP адрес или други признаци. „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието, услугите и/или информацията на Сайта, както и всяко лице посетило и пожелало използването на услугите на място. „Уебсайт” e всяка информация и съдържание на адрес www.eranova.org

ERANOVA.ORG информира и консултира безплатно потребителите си относно продуктите, които представя и осъществява доставянето им до потребителите.

Имате право да осъществите достъп до уебсайта без предоставяне на лични данни, но без да използвате услугите на сайта.

Политиката за поверителност възможно да бъде актуализирана, като всяка нова версия се счита за влязла в сила с обявяването й на уебсайта.

Личните данни, които потребителите доброволно предоставят с цел получаване на продуктите през спедитора са: име и фамилия, електронна поща, телефон. Без тях това е невъзможно.

Данните, които се събират автоматично са информация за устройството, местоположение, начин на достъп, бисквитки, IP адрес, както и външни връзки и препратки към уебсайта.

Имате: право на възражение, право на достъп, право на преносимост, право на коригиране, право на заличаване, право на ограничаване в обработването, право на жалба.За да упражните някое от изброените права, пишете на admin@eranova.org

Вашите данни се съхраняват на защитени сървъри, намиращи се на територията на ЕС. Срока на съхранение на вашите данни е различен, той започва от посещението на Уебсайта.

Уебсайтът използва бисквитки за:
Събиране на информация относно датата и времето на посещение, историята на търсенето и др.
За анализ на достъп сайта, като по този начин се оптимизират услугите му.
За предоставяне на персонализирани съобщение и мейли за потвърждения на продукти.
За повишаване и поддръжка на сигурността.

Видове бисквитки:
Сесийни бисквитки, които се изтриват след затварянето на браузера.
Постоянни бисквитки, които се съхраняват на устройството ви за определен период от време.
Бисквитки на първа страна, които са поставени от сервъра на посетеният уебсайт.
Бисквитки на трети страни, които могат да бъдат поставени на сайта от други различни домейни. Това може да се случи когато има външни препратки, Джава скриптове и др.